The reason why the tail number 41-23674 is visible is because the aircraft was repaired using the tail fin from 41-23674. It was overpainted, but over the years the overpaint deteriorated and the original number showed through.
Source: Joe Andersonning 12,7mm.

One of the four Pratt & Whitney R-1830-65 supercharged radials. 1,200 hp each.

Browning 12,7mm.
The memorial at the crash site
Summer 1999 © kjell sørensen

Consolidated B-24 Liberator Plukkutjønnfjell, Snåsa

492nd.Carpetbagger Bombardment Group USAAF serial 42-40549 "Jones" 06.04 1945

Eight flight crew and four NORSO group members perished at this spot April 6th 1945. 1.Lt. Baine E. Jones 1.Lt.William H. Hudson 1.Lt.Leon G. Dibble Jr. 2.Lt. Richard A. Bosch F/o Arthur H. Bardknecht Sgt. Gilbert L. Margruder Sgt. Fayette Shelledy Sgt. Jack A. Spyker Sgt. Angelo Santini T/3 Robert N. Anderson Cpl. Knut J. Falck T/5 Bernard N. Iversen.

3 fly, to med mannskaper og ett med utstyr, tok av fra Kinloss denne dagen. Kun 4 av i alt 16 flygninger nådde dropp områdene. 30.03 1945 styrtet nok et fly ved Waliwall ved Kirkwall på Orknøyene. Det var på retur etter et mislykket tokt til "Operasjon Rype" i Snåsa.

20.06 2011 © kjell sørensen
Plukkutjønnfjell 20.06 2011 © kjell sørensen
Browning machine gun