13.09.2014

 

Junkers Ju 52/3m Digerronden, Rondane Oppland

10./III.TransportGruppe 20 7U+IL WNr.7147 06.11 1944

Transport mission of high ranking officers to Rundhaug at Bardufoss. Passengers: Oberst Paul Gähtgens (Oberquartiermeister AOK Norwegen). Oberstleutenant Ernst Lenné. Oberst Hans Erdmann. Major Herbert Kienast. Oberfeldintendant Dr. Georg Alves. Oberstleutenant Josef Schneetz. Fregatten kapitan Carl Werner. Geschwader intend Günter Oesterling. Prof. OT Ulrich Fisher.
The Crew: Stabsfeldwebel Ewald Schülz. Oberfeldvebel Gerhard Riszmann. Ofw.Hermann Freybert (name missing on the memorial).
Obergefreiter Ludwig Steinboeck. All buried at Havstein Cemetery in Trondheim. Wreck first found 16.06 1945
1992
photos:kjell sørensen 1992-1999-2008
Det var 4 fly som tok av fra Fornebu for og frakte alle offiserene fra AOK-WBN opp til Banak, via Trondheim. Pga. dårlig vær kom den ene Junkersen ute av kurs og fløy inn i nordveggen på Digerronden. Alle 13 ombord omkom. I 1963 ble 3 av mannskapet hentet ned fra fjellet.
På slutten av 80 tallet ble ytterligere 4 hentet.
17.09 2008
photo © NØFMF/Broen