Fløy inn i en loddrett klippevegg ved Rek, nesten ved topp punktet.

En av mannskapet ble slengt ut på toppen av fjellet, resten havnet i sjøen sammen med flyet.

Far left: The Engine Mount from the Ju.88. That's all we could find in 2003

Left: Gisle Ødemotland visited the crash site 27th November 2005 and sent me this picture.

Janshola/Trettodden ligger på sør-østsiden av Jøssingfjorden. Flyet havarerte i fjellveggen like syd for kystfortet.
© kjell sørensen 2.7 2003
© kjell sørensen 2.7 2003
© gisle ødemotland 27.11 2005

MKB 7./503 Janshola.This battery covered the entrance to Jøssingfjord.

Noen av kanonstillingene er i dag ombygd til fritidseiendommer. Det er fortsatt en del huler og mange rester av grunnmurer i området.

Junkers Ju 88 D-1 Rek, Jøssingfjord Rogaland

1.(F)/120 WNr.1142 A6+KH 10.03 1944

Name of crew: Leutnant Reinhart Schulz-Rochan. Oberfeldwebel Helmuth Binkert. Unteroffizer Bruno Zenges Peick.
Obergefreiter Hans Werner Mudzulat. None survived crash.