Heinkelen kom fra Narvik-området. Det krysset Skjomen i lav høyde med en røykhale etter seg. En av mannskapet rakk og hoppe ut i fallskjerm og landet i fjorden. Han ble reddet av folk på stedet, og overlevert til polske styrker på en båt lengre ut i fjorden. Mye tyder på at polakkene gjorde kort prosess med tyskeren.

Resten av mannskapet var i flyet, og omkom da det gikk rett inn et brattflåg på vestsiden av Skjomenfjorden.Bombelasten eksploderte, og flyet ble spredt over et stort område.

Sørskjomen 8.August 2005 ©kjell sørensen
No roads on this side. The fjord has to be conquered by boat.

Heinkel 111H-3 Mortensjord, Sør-Skjomen Narvik

2./I./KG 26 1H+LK WNr.5682 29.05 1940

The Heinkel bomber was attacked by a British Hurricane of 46 Sqdn RAF. (L1793 PO- F/Lt.Jameson). One of the crew parachuted and landed in the Skjomen fjord. The burning bomber crashed into the mountainside at Mortensjord and exploded. All three onboard died.
Crew: Fleugzeugführer. Uffz.Heinz Simon. Beobachter Oblt.Hans-Ludwig von Plato. Bordfunker Fw.Erich Füssel. Bordmechanic Obgef.Ferdinand Stiller.

Beobachter Oblt.Hans-Ludwig von Plato from Obergut Grabow, Dannenberg. photo via Jürgen Schulz.