I følge lokalhistorien ble flyet skutt ned av allierte fly. Messerschmitten eksploderte i luften og delene ble spredt utover et stort område. I virkeligheten var det nok to Messerschmitts som lekte luftkamp over området.

Left: A part of the fuselage is kept at a local farm near Mistfjorden, the white 0 is clearly visible. Serial no.4220* was recently found, engraved on a wreck part.

Leutnant Werner Georg Fricke (b.26.4 1916 Landburkersdorf/Sa.) rests at Havstein Cemetery, Trondheim.

Flygeren og hoveddelen av skroget landet i ei myr like øst for Vågesætra i Mistfjorden. Motoren ble senere forsøkt fraktet på en flåte til Hellandsjøen, men flåten veltet og motoren sank i fjorden.

Bildet viser en skrogdel fra Weisse10 som er blitt tatt vare på, merkingen er ennå synlig.

Mistfjorden Sør-Trøndelag 21.May 2004 Photo Kjell Sørensen
Photo 2001 Morten Moe
© morten moe January 2005

Messerschmitt Bf 109 E-7 Mistfjorden, Sør-Trøndelag
Jagdgruppe Drontheim Weisse10+ WNr.3471* Lt. Werner-Georg Fricke (KiA) 09.11 1941

The wings collapsed when the Messerschmitt took a steep dive, playing air combat with another Bf 109 (Johannes Ranwig).
Lt. Fricke went down with the fighter which crashed in a little bog. His body was found in the cockpit the next day.

*Werkenummer and date of crash from RL2III/1179, via Jochen Menke.
According to the book at Havstein Cemetery, date of death was 09.11. However the grave stone has 29.11.
"Kriegstagebuch Nr.1 Seenotdienstführer Norwegen" has date 29.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.