Passengers:Erik Bjarghov- Ottar Haukebø- Ivar Moe- Einar Isachsen- Ingrid Isachsen- Erling Gabrielsen- Gunvor Olsen- Kåre Rønne- Ole Ivang- Hans Alstad og frue- H.J.Fagerhaug- Jarle Ebbesen- Henry Kristoffersen- Arne Simonsen- Gerhard Heine-Jan Reinis (Tsjekkoslovakia)- Tatiana Silingerova (Tsjekkoslovakia)- Karl Tommasen- Trygve Hauan- Kontorsjef Engebregtsen- Sgt.Olsen- Sigrid D.Kristiansen- Mrs. Jessica Erlund (USA)- Mathias Lauritsen.

Crew:1.pilot John Buer- 2.pilot Karl Bengtsen- Navigatør Johannes Riisnes- Telegrafist Paul Idland- Mekaniker Gunnar Mikalsen- Trafikkekspeditør Atle Fedje- Flyvertinne Ester Mildred Røsnes.

20.July 2004 photo kjell sørensen

Short Sandringham Mk6 Lødingaksla, Lødingen Nordland

DNL "Kvitbjørn" LN-IAV 28.08 1947

DNL's flybåt "Kvitbjørn" var på vei fra Tromsø via Harstad til Bodø, da det i tett tåke traff fjellveggen rett opp for Urklubben i Lødingsfjellet. Samtlige 35 ombord omkom i dette som til da var Norges største flyulykke. Det var 28 passasjerer og et mannskap på 7 ombord.
"Kvitebjørn" var det første av ialt 4 flybåter som ble produsert for Det Norske Luftfartselskap.
Ett år senere mistet DNL nok en Sandringham flybåt. 2.oktober 1948 gikk "Bukkene Bruse" til bunns i Hommelvik da flyet kantret under landing. 19 personer omkom.

B/W fotos via tom svendsen/ harald fjeldahl
Lødingsaksla
06.02 2017 kjell sørensen
kjell sørensen october 2018