25.September 2002 © kjell sørensen

Anton Günter died in crash, the other ones were wounded and Otto Arndt died some days later.The survivors used two days on the 5km. trip down to Engerdal.

Herbert Engelkmeier recovered, but was shot down 23.3 1943 over the mediteranian( I/KG 26, He 111H-6, WNr. 7386, Catania), and died

Heinkel He 111H-6 Hundskampen Engerdal

2./I.KG 26 1H+HK WNr.7155 9.11 1942

Obgfr. Otto Arndt (KIA). Obgfr.Egon Zantow, Feldwebel Anton Günter(KIA) and Leutnant Herbert Engelkmeier.
Forced landing due to engine failure.Took off from Bardufoss,first destination Fornebu Oslo. Final destination Italy.

Foto til høyre viser konfirmantene i Engerdal på tur til vraket i 1946. Flyvraket ble tatt ned året etter.

foto via Thor Broen NØMF

Thor Broen NØMF
©kjell sørensen.