North American F-86-F Sabre Børselvfjellet, Finnmark

331 Squadron RNoAF serial FN-X 11.12 1961

Fenrik Herulf Løberg parachuted and landed safely.
19.August 2022 kjell sørensen
Børselvfjellet 19.08 2022
General Electric J47-GE-27 jet engine